ПОВДИГАЩИ ЛЕНТИ И БЕЗКОНЕЧНИ КОЛАНИ

Метални колани, изплетени като плоско въже от поцинковани стоманени въжета
• Вулканизирани
• Невулканизирани
• Със синтетично покритие

Синтетични - от полиестер, полиамид, или пропилен съгласно DIN V 61360, респективно EN 1492-1/2.
• Повдигащи ленти
  (a) с уши
  (б) със скоби
• Безконечни кръгли колани
• Безконечни плоски ленти
• Укрепващи ремъци
• Предпазни маркучиТовароподемност от 1000 до 100000 кг.