Лиценз за 30 тонен стенд

През 2012 година беше закупен и лицензиран 30 тонен стенд за изпитание, където могат да се правят контролни замервания на кръглозвенни и ролкови вериги, верижни сапани...

Виж повече