РОЛКОВИ ВЕРИГИ

СТАНДАРТНИ ВТУЛКО - РОЛКОВИ ВЕРИГИ
• Ролкови вериги по европейски норми ДИН 8187, едноредни до шестредни
• Ролкови вериги по американски норми ДИН 8188, едноредни до шестредни
• Ролкови вериги по заводски норми 

ВИДОВЕ СТОМАНЕНИ ВЕРИГИ С ШАРНИРНО СВЪРЗВАНЕ
За разлика от кръглозвенните, шарнирните вериги се движат само в едно измерение. Тяхната предпочитана употреба е за задвижване и предаване на мощност както и повдигане на статични или подвижни товари.Те предават мощността без приплъзване и като избягват огъване. При този тип вериги има три основни показателя:
• Стъпка - това е вътрешната дължина на едно звено от веригата, тоест – дължината между двете оси на звеното.
• Диаметър на ролка, втулка или ос -това е външният размер на кръглите части между вътрешните планки.
• Вътрешна ширина - това е разстоянието между пластините на вътрешното звено (известна още и като светъл отвор). Шарнирните вериги се състоят от компоненти, които или предават усилие на опъна, или позволяват въртенето на две звена едно спрямо друго. Вътрешните и външните звена формират шарнира на веригата. За повърхност на шарнира се приема проекцията на оста върху носещата повърхност на вътрешните звена.
Принципно, веригите с шарнирно свръзване могат да бъдат разделени в пет основни вида:
• осови или щифтови вериги - без втулки и без ролки
• буксови вериги-без ролки
• стандартни ролкови вериги
• зъбни вериги
• специални вериги.
Тези отделни пет вида могат да бъдат разделени на много повече допълнителни групи стандартни и нестандартни вериги с шарнирно свързване. 

ОСОВИ / ЩИФТОВИ ВЕРИГИ
Този тип верига е с най-обикновения дизайн при шарнирните вериги. Планките се въртят директно върху осите на веригата.Повърхността на шарнира е малка. В тази група се включват галови , флаерни , както и няколко вида вериги за придърпване. Повечето се използват като средство за повдигане или за транспоритане при много бавни скорости.
БУКСОВИ ВЕРИГИ
Буксовите вериги се различават от осовите вериги по това, че вътрешната планка е притисната към втулката, която е прикачена към оста.Повърхността на шарнира е по-голяма от тази на щифтовите вериги, в резултат на това се намалява натискът върху шарнира, а това води до по-висока износоустойчивост.Буксовите вериги също се използват най-често като товарни или транспортни вериги, при бавно до средно бързо движещи се системи. 

РОЛКОВИ ВЕРИГИ
Това е най-разпространеният и предпочитан начин за предаване на сила или задвижване в индустрията.Това се дължи на факта, че поради наличието на ролка се намалява значително износването, което се получава между осите и зъбните колела. Ролката позволява да се избегне приплъзващото триене между самата верига и зъбното колело. Повърхността на шарнира тук е малко по-малка от тази на буксовата. Ролковите вериги намират широка употреба като товарни, контролни и предавателни вериги. Дизайнът на въртящите се вериги е сходен с този на ролковите вериги, но те са с извити планки, за по-голяма еластичност. Такъв тип верига се монтира в индустриални съоръжения, изложени на силно натоварване.
Всички размери на стандартните ролкови вериги са обхванати от два стандарта –европейски ДИН 8187 и американски ДИН 8188, като разликите са основно във вътрешната ширина, която е по-голяма при американския стандарт, при еднакви стъпка и диаметър на ролката, както и разкъсващото усилие и дебелината на пластините.

ЗЪБНИ ВЕРИГИ
Те предават силата между веригата и зъбното колело чрез специалната форма на планката, не чрез ролки, втулки или оси, както при другите видове вериги. Това прави дизайна на зъбните вериги съсвем различен от останалите. За да направляват движението , зъбните вериги имат в центъра /вътре/ или отстрани /отвън/ монтирана направляваща пластина.Те имат по-малка повърхност на шарнира и по-малко ръзкъсващо усилие, в сравнение с ролковите вериги.
СПЕЦИАЛНИ ВЕРИГИ
Специалните вериги не могат да бъдат ясно определени като част от някои от по-горните групи. Те могат да бъдат например ковани или с плоска повърхност. Кованите вериги са подвижни и могат да се монтират в транспортни системи.Такива са безнитните сглобяеми и кованите скребкови вериги. веригите с плоска повърхност се използват предимно при производството на напитки.

СПЕЦИАЛНИ ВЕРИГИ
Специалните вериги не могат да бъдат ясно определени като част от някои от по-горните групи. Те могат да бъдат например ковани или с плоска повърхност. Кованите вериги са подвижни и могат да се монтират в транспортни системи.Такива са безнитните сглобяеми и кованите скребкови вериги. веригите с плоска повърхност се използват предимно при производството на напитки.

ЕДНОРЕДНИ РОЛКОВИ ВЕРИГИ
Европейски стандарт DIN-8187 ISO-R606

ISO
Верига
Р
mm
inch Ь1
mm
min.

b2
mm
max.

d1
mm
d3
mm
max.
a1
mm
max.
a2
mm
max.

g
mm
max.

s1
mm
s2
mm
F
cm2
FB
N
min.
q
kg/m
04-1 6 - 2,8 4,1 1,85 4 7,4 10,3 5 0,6 0,6 0,07 3000 0,12
05В-1 8 - 3 4,77 2,31 5 8,6 11,7 7,11 0,75 0,75 0,11 4600 0,18
06В-1 9,525 3/8" 5,72 8,53 3,28 6,35 13,5 16,8 8,26 1,30 1,3 0,28 9100 0,41
081-1 12,7 1/2" 3,3 5,8 3,66 7,75 10,2 11,7 9,91 1 1,00 0,21 8200 0,28
084-1 12,7 1/2" 4,88 8,8 4,09 7,75 14,8 16,3 11,15 1,95 1,6 0,35 16000 0,59
08В-1 12,7 1/2" 7,75 11,3 4,45 8,51 17 20,9 11,81 1,6 1,6 0,5 18200 0,7
10В-1 15,875 5/8" 9,65 13,28 5,08 10,16 19,6 23,7 14,73 1,6 1,6 0,67 22700 0,95
12В-1 19.05 3/4" 11,68 15,62 5,72 12,07 22,7 27,3 16,13 1,8 1,8 0,89 29500 1.25
16В-1 25,4 1" 17,02 25,45 8,28 15,88 36,1 41,5 21,08 4 3,1 2,1 58000 2,7
20В-1 31,75 1 1/4" 19,56 29,01 10,19 19,05 43,2 49,3 26,42 4,5 3,5 2,95 95000 3,6
24В-1 38,1 , 1 1/2" 25,4 37,92 14,63 25,4 53,4 60 33,4 5,5 5 5,54 170000 6,7
28В-1 44,45 1 3/4" 30,99 46,58 15,9 27,94 65,1 72,5 37,08 7,5 6,5 7,4 200000 8,3
32В-1 50,8 2" 30,99 45,57 17,81 29,21 67,4 75,3 42,29 7 6 8,11 260000 10,5
40В-1 63,5 2 1/2" 38,1 55,75 22,89 39,37 82,6 92,8 52,96 8,5 8 12,76 360000 16
48В-1 76,2 3" 45,72 70,56 29,24 48,26 99,1 109,6 63,88 12 10 20,63 560000 25
56В-1 88,9 3 1/2" 53,34 81,33 34,32 53,98 114,6 126,3 77,85 13 12 27,91 850000 35
64В-1 101,6 4" 60,96 92,02 39,4 63,5 130,9 143,9 90,17 14 13.0 36,25 1100000 60
72В-1 114,3 4 1/2" 68,58 103,81 44,48 72,39 147,4 161,7 103,63 17 15 46,17 1400000 80

СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГИТЕ
Движенито на веригата по верижното колело причинява нейното износване. Именно затова смазването е важен момент, чрез който се осигурява дълъг живот и удовлетворителна работа на веригата. Смазването на веригата има няколко основни функции: отделя повърхностите на щифтовете и втулките, като по този начин позволява извъртенето да става по-лесно; също така смазването на веригата я овлажнява и намалява риска от внезапни сътресения между щифтовете и втулките, както и между самата верига и верижните колела; не на последно място смазването на веригата допринася за нейното охлаждане и почистване.
За да се получи добро смазване, маслото трябва да проникне в шарнирите, не е достатъчно да се омазнят само ролките. Маслото трябва да бъде нанесено във вътрешността на веригата по върховете на планките.

Препоръчително е за смазването на веригите да се използва чисто минерално масло. По-тежки масла и грес не се препоръчват, но биха могли да се използват при някои специални случаи – особено ако в средата, в която се използва веригата, има наличие на повече прах, както и в случаите с наличие на вар, талк, брашно, и др.

Препоръчваме следния вискозитет на омасляване при разричните температури:

Температури в С Вискозитет
- 5 up to 25 SAE 30
25 up to 45 SAE 40
45 up to 65 SAE 50

Когато веригата се използва в среда с по-висока температура (над 200 градуса), е препоръчително да се използва прахообразен графит, чрез разпръскващ евапоризатор.
При случаите с по-тежки товари е препоръчително да се използва смазочно масло за високо налягане. Основно:
• при ниско натоварване на повърхността на веригата и висока скорост - нисък вискозитет.
• при по-голямо натоварване на веригата и по-ниска скорост - по-голям вискозитет.
• при ниска температура - нисък вискозитет.
• при висока температура - по-голям вискозитет. Препоръчват се четири основни начина за смазване на веригата: Ръчно смазване на веригата - препоръчва се за скорост до 0.5м/сек; маслото се нанася чрез масльонка или чрез четка, периодично (препоръчително е веднъж на всеки 8 работни часа на веригата).

Смазване чрез потапяне на веригата - препоръчва се за скорост до 1.5м/сек; чрез този метод трябва да се гарантират от 4 до 10 капки мсло на минута.

Маслена баня или дисково омасляване на веригата – за скорост до 8м/сек; при маслената баня веригата се потапя в маслото до нивото на стъпката си (по-дълбоко потапяне не е позволено, поради опасност от загряване и окисляване). Дисковото омасляване се осъществява чрез диск, който се върти, потапяйки се в маслена баня – дискът поема малко от масленото корито и го разнася по веригата. Диаметърът на диска се избира в съответствие със скоростта на ползване, която може да бъде от минимум 3м/сек. до максимум 40м/сек.

Омасляване чрез натиск на веригата – за скорост над 8м/сек; омасляването чрез натиск е най-ефикасния метод на омасляване. Маслото се нанася под натиск чрез помпа и продължително се разпръсква по веригата. Маслото трябва да бъде нанесено във вътрешността на веригата и по посока й на движение, малко под точката на захващане на зъбното колело.