ВЕРИЖНИ САПАНИ

Верижните сапани са най-доброто и сигурно средство за товаро-разтоварни операции.Това е така по множество причини:

1. Верижните сапани се изработват в сегментно-модулно изпълнение, което позволява както подмяната на различни елементи –шегели, куки, халки, така и смяна на износени части от сапана, след продължителна експлоатация.Така не се налага да се купува нов сапан, а само да се подменят износените части.При въжените сапани това не е възможно, защото там елементите се заплитат директно към въжето.

2. Верижните сапани се използват при товарни операции, където има повишено изискване за сигурността.Това е така, защото верижният сапан има определен толеранс при претоварване и визуално подсказва на работниците, че е претоварен- като веригата се разтяга.При въжените сапани това не е възможно -там при претоварване въжето се къса изведнъж.Верижните сапани клас 8 имат толеранс на разтягане 20 % .Освен това, дори претоварен над 4 пъти допустимото, верижният сапан се свива и навива около себе си, докато един скъсан въжен сапан е много по-опасен –той се разгъва като камшик.

3. Също така верижни сапани е препоръчително да се използват, когато товарът е такъв, че може да нарани друг тип сапани/лентови или въжени сапани/ –например с остри ръбове, неправилна форма на товара и т.н.

4. Верижните сапани са по-скъпи в сравнение с въжените и лентовите сапани, но за сметка на това имат много по-дълъг експлоатационен живот.

ВЕРИЖНИ САПАНИ В СЕГМЕНТНО-МОДУЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Верижни сапани клас 8 - основни варианти

2. Верижни сапани клас 8 - други варианти

3. Верижни сапани клас 10

ТАБЛИЦА ЗА ТОВАРОПОДЕМНОСТИ ВЕРИГИ, КЛАС 8

Съгл. EN 818-2

Начин на окачване Верига, номинален диаметър в мм
6 7 8 10 13 16 18 20 22 26 28 32 36 40 45
1 1,12 1,50 2,00 3,15 5,30 8,00 10,00 12,50 15,00 21,20 25,00 31,50 40,00 50,00 63,00
2 1,60 2,12 2,80 4,25 7,50 11,20 14,00 17,00 21,20 30,00 33,50 45,00 56,00 71,00 90,00
3 1,12 1,50 2,00 3,15 5,30 8,00 10,00 12,50 15,00 21,20 25,00 31,50 40,00 50,00 63,00
4 2,36 3,15 4,25 6,70 11,20 17,00 21,20 26,50 31,50 45,00 50,00 67,00 85,00 106,00 132,00
5 1,70 2,24 3,00 4,75 8,00 11,80 15,00 19,00 22,40 31,50 37,50 47,50 60,00 75,00 95,00
6 2,36 3,15 4,25 6,70 11,20 17,00 21,20 26,50 31,50 45,00 50,00 67,00 85,00 106,00 132,00
7 1,70 2,24 3,00 4,75 8,00 11,80 15,00 19,00 22,40 31,50 37,50 47,50 60,00 75,00 95,00
8 0,90 1,25 1,60 2,50 4,25 6,30 8,00 10,00 11,80 17,00 20,00 25,00 31,50 40,00 50,00
9 1,25 1,70 2,24 3,55 6,00 9,00 11,20 14,00 17,00 23,60 28,00 35,50 45,00 56,00 71,00
10 0,90 1,25 1,60 2,50 4,25 6,30 8,00 10,00 11,80 17,00 20,00 25,00 31,50 40,00 50,00
11 1,80 2,50 3,15 5,00 8,50 12,50 16,00 20,00 23,60 33,50 40,00 50,00 63,00 80,00 100,00
12 2,24 3,00 4,00 6,30 10,60 16,00 20,00 25,00 30,00 42,40 50,00 63,00 80,00 100,00 126,00
13 4,48 6,00 8,00 12,60 21,20 32,00 40,00 50,00 60,00 84,80 100,00 126,00 140,00 200,00 252,00
14 1,80 2,50 3,15 5,00 8,50 12,50 16,00 20,00 23,60 33,50 40,00 50,00 63,00 80,00 100,00
15 1,60 2,24 2,80 4,50 7,50 11,20 15,00 18,00 22,40 30,00 35,50 47,50 60,00 71,00 90,00
16 1,25 1,70 2,24 3,55 6,00 9,00 11,20 14,00 17,00 23,60 28,00 35,50 45,00 56,00 71,00
17 0,90 1,25 1,60 2,50 4,25 6,30 8,00 10,00 11,80 17,00 20,00 25,00 31,50 40,00 50,00
18 1,90 2,50 3,35 5,30 9,00 13,20 17,00 21,20 25,00 35,50 42,50 53,00 67,00 85,00 106,00
19 1,32 1,80 2,36 3,75 6,30 9,50 12,50 15,00 18,00 25,00 30,00 37,50 47,50 60,00 75,00

ТАБЛИЦА ЗА ТОВАРОПОДЕМНОСТИ ВЕРИГИ, КЛАС 10

Съгл. EN 818

    Товароподемност, тонове
Еднораменен Двураменен Три- и четирираменен
Ъгъл на наклона    0−45o 45−60o 0−45o 45−60o
Размери мм
6x18 1,4 2 1,4 3 2,12
8x24 2,5 3,55 2,5 5,3 3,75
10x30 4 5,6 4 8 6
13x39 6,7 9,5 6,7 14 10
16x48 10 14 10 21,2 15
18x54 12,5 18 12,5 26,5 19
22x66 19 26,5 19 40 28
Фактор/фактор 1 1,4 1 2,1 1,5
   
    Товароподемност, тонове
Еднораменен Двураменен Три- и четирираменен
Ъгъл на наклона 0−45o 0−45o 45−60o 0−45o 45−60o
Размери мм
6x18 2,24 1,6 1,12 2,3 1,7
8x24 4 2,8 2 4,2 3
10x30 6,3 4,25 3,2 6,7 4,75
13x39 10,6 7,5 5,3 11,2 8
16x48 16 11,2 8 17 11,8
18x54 20 14 10 21,2 15
22x66 30 21,2 15 31,5 22,4
Фактор/фактор 1,6 1,1 0,8 1,7 1,2