СЪЕДИНИТЕЛНИ ЗВЕНА И СКОБИ ЗА ВЕРИГИ

Съединителни звена / скоби за кръглозвенни вериги
• Елеваторни скоби ДИН 745 и ДИН 5699
• Съединителни звена /ключове/ за вериги за транспортьори ДИН 22253
• Съединителни звена за верижни сапани тип VH по KUN 3.11
• Плоски верижни ключове за минни вериги ДИН 22258
• Кентерови звена
• Вертлюзи
• Морски шегели за котвени вериги
• Котви тип HALL, SPEK, GRUSON и др.

Съединителни звена за ролкови и специални вериги
• Съединителни звена с федерка тип CLS, или с шплинт тип CLC
• Преходни единични и двойни съединителни звена тип OFL и тип OFD
• Съединителни звена с едностранна или двустранна ъглова планка тип К1, К12 или К2
• Съединителни звена с едностранна отвесна планка тип М1 и М12
• Съединителни звена с удължен болт
• Морски шегели за котвени вериги