СВЪРЗВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ВЪЖЕТА

Предлагаме различни елементи за стоманени въжета:

• Клеми (скоби) за въжета по DIN 1142 и green Pin
• Клинови втулки (ключове) по DIN 15315
• Крайни клинови клеми по DIN 43148
• Съединителни звена (кентери) за бързо свързване
• Круши за въжета
• Запресоващи клеми DIN 3093
• Запресоващи клеми DIN 3093
• Втулки за въжета DIN 83313
• Кауши DIN 3090/3091
• Обтегачи