СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА

Ние доставяме всички видове стоманени въжета по DIN или ГОСТ. Нашата насоченост е предимно към специални въжета и въжета, спрямо които има завишени качествени изисквания:

• невъртящи се въжета;
• неразсукващи се въжета;
• въжета за превоз на хора и товари;
• плоски уравновесяващи въжета;
• въжета за повдигане и укрепване на сонди;
• неръждаеми въжета;
• стоманени въжета, издържащи високи температури;
• въжета за багери;
• въжета за кранове и др. Наред със специалните, ние доставяме при благоприятни условия и обикновени стоманени въжета по DIN и ГОСТ.

Наши клиенти, както за специалните, така и за обикновените въжета, са всички, които държат на качеството, сигурността и притежанието на сертификат по ISO 9001/9002 от производителя.

Конструкция
1+6+12

Стоманени въжета 6х19
DIN 3060 с органична сърцевина, номинална якост 1770 N/мм2
Номинален диаметър
мм
Допустими
отклонения
Тегло
кг/м
Минимално разкъсващо
усилие kN
8 +5/-0 0,221 34,8
9 +5/-0 0,280 44,1
10 +5/-0 0,346 54,4
11 +5/-0 0,419 66,8
12 +5/-0 0,498 78,3
13 +5/-0 0,585 91,9
14 +5/-0 0,678 107
16 +5/-0 0,886 139
18 +5/-0 1,12 176
20 +5/-0 1,38 218
22 +5/-0 1,67 263
24 +5/-0 1,99 313
26 +5/-0 2,34 368
28 +5/-0 2,71 426
32 +5/-0 3,54 557
36 +5/-0 4,48 705
40 +5/-0 5,54 870
44 +5/-0 6,70 1050
48 +5/-0 7,97 1250