СПЕЦИАЛНИ ВЕРИГИ

• Зъбни вериги
• Вариаторни вериги за Р.I.V. вариатори
  (a)ламелни вариаторни вериги
  (б)ролкови вариаторни вериги
• Ролкови вериги с кухи болтове
• Самосмазващи се ролкови вериги
• Шарнирно - лентови транспортни вериги
• Странично завиващи вериги
• Ролкови вериги с едностранни и двустранни ъглови планки
• Ролкови вериги с едностранни и двустранни вертикални прихващащи
планки
• Ролкови вериги с удължени болтове
• Ролкови вериги за селскостопански машини ДИН 8189, ISO 487
• Вериги с челни и ъглови планки за комбайни Е 516 / Е 517
• Ролкови вериги с удължена стъпка ДИН 8181
• Буксови вериги ДИН 8164
• Роторни вериги ДИН 8182
• Флаерови вериги ДИН 8152, лека и тежка серия
• Галови вериги ДИН 8150
• Ролкови вериги с монтирани отгоре U-образни пластини
• Неръждаеми ролкови вериги за хранителната промишленост
• Транспортни вериги с високи пластини ДИН 8165/ 8167
• Транспортни вериги с цели болтове ДИН 8165/ 8167
• Конвейерни вериги
• Скребкови вериги
• Други специални вериги по чертежи на клиент