ШЕГЕЛИ

Предлагаме различни видове шегели:
• Шегели търговско изпълнение
• Шегели Green Pin
  (a) стандартна серия, товароподемност 0.33-120 тона
  (a) тежка серия, товароподемност 150-1000 тона
• Шегели ДИН 82 101, товароподемност 0.1-100 тона
• Шегели тип S съгласно KUN 3.10, товароподемност 1-25 тонаИзброените видове шегели Green Pin, шегели ДИН 82101 и шегели тип S съгласно KUN 3.10, са с маркирана върху тях товароподемност и диаметър на принадлежащата верига, като последните имат и маркировка 8, като знак за качество клас 8. По желание на клиента шегелите могат да бъдат доставени и с приемателен протокол от морско класификационно дружество - Лойдс, Германише Лойд, Руски регистър. Задължително се придружават от заводски атестат за качество от производителя.