СЕЛСКОСТОПАНСКИ ВЕРИГИ

Стандартни вериги
• вериги за сеялки
• вериги за тороразпръсквачки
• вериги за сламопреси
• задвижващи вериги за комбайни и други ССМ
• съединителни звена за тях - прави и преходни

Специални вериги
• вериги за транспортьори за наклонена камера
• елеваторни вериги за зърнов елеватор
• елеваторни вериги за класов елеватор
• палцови вериги за царевични адаптери
• палцови вериги за приспособления за прибиране на слънчоглед
• съединителни звена за тях - прави и преходни
• съединителни звена за тях със странични, или челни планки