РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

Ние доставяме различни видове резервни части за машини и оборудване за:

Минната промишленост

• вериги за верижни транспортьори
• верижни ключове
• резервни части за багери Шкода Е 303, Е 301, ДН 101, Е 25 и др.
• резевни части за транспортьори СКАТ
• резервни части за въжени монорелсови системи, полско производство
• резервни части за товаръчни машини
• резервни части за булдозери
• пружини за парашутни устройства
• тягови акумулатори ТНЖ за минни влакове
• маркучи високо налягане
• прикачни устройства

Циментовата промишленост

• термоустойчиви вериги за въртящи се пещи
• окачващи елементи за въртящи се пещи
• елеваторни вериги и скоби
• елеваторни кофи
• вериги за верижни завеси
• резервни части за Фулер/Петерс помпи
• резервни части за редуктори Флендер
• резервни части за циментопроводи - колена и разпределителни плочи по чертеж
• зъбни колела и отделни зъби за елеватори
• резервни части за трошачки "Макрум"
• термоустойчиви транспортни ленти