КУКИ

• Куки с ухо, с или без осигурително езиче, качество клас 8, товароподемност 1600-20000 кг
• Куки с вилична глава, с или без осигурително езиче, качество клас 8, товароподемност 1000-12500 кг
• Куки с широк отвор с ухо, или вилична глава, качество клас 8, товароподемност 1000-20000 кг
• Самоосигуряващи се куки с ухо, или вилична глава, качество клас 8, товароподемност 2000-15000 кг
• Скъсяващи куки тип LP, съгласно KUN 3.07, качество клас 8
• Куки с S-образна форма, качество клас 8, товароподемност 250-6000 кг
• Куки за ламарина, качество клас 8, товароподемност 1000-8000 кг
• Куки еднороги за телфери и кранове съгласно ДИН 15 401 - обработени, необработени и комплект с траверса и гайка
• Куки двуроги ДИН 15 402