КРЪГЛОЗВЕННИ ВЕРИГИ

• Елеваторни вериги
• Вериги за транспортьори
• Минни вериги
• Вериги за въртящи се пещи
• Вериги за електротелфери и ръчни макари
• Товарозахватни вериги за сапани
• Кръглозвенни вериги с удължена стъпка
• Кръглозвенни вериги с общо предназначение
• Кръглозвенни вериги без специални изисквания към качеството
• Кръглозвенни вериги с възли, ДИН 5686 / ДИН 20182
• Обтягащи вериги ДИН 691
• Сферични вериги ДИН5280
• Патентни вериги ДИН 5279
• Котвени вериги с неусилено звено
• Котвени вериги с усилено звено
• Вериги за буйове и морска сигнализация
• Предпазни вериги за гуми
• Вериги за горското стопанств